All Catalogs

Product Info
Detials
Operate
Katalog MOSFET
Tillverkare STMICROELECTRONICS
Artikelnummer STP24NM60N
Katalog MOSFET
Tillverkare ISC
Artikelnummer IRF641
Katalog MOSFET
Tillverkare INTERNATIONAL RECTIFIER
Artikelnummer IRF9540NSTRLPBF
Katalog MOSFET
Tillverkare IXYS
Artikelnummer IXFP4N100Q
Katalog MOSFET
Tillverkare INTERNATIONAL RECTIFIER
Artikelnummer IRFP260NPBF
Katalog MOSFET
Tillverkare ADVANCED POWER TECHNOLOGY
Artikelnummer APT20M38SVR
Katalog MOSFET
Tillverkare ROHM SEMICONDUCTOR
Artikelnummer US6K1TR
Katalog MOSFET
Tillverkare INFINEON
Artikelnummer PTFB182503FLV2
Katalog MOSFET
Tillverkare INTERNATIONAL RECTIFIER
Artikelnummer IRLML0100TRPBF
Katalog MOSFET
Tillverkare FAIRCHILD SEMICONDUCTOR
Artikelnummer FQA40N25
Katalog MOSFET
Tillverkare STMICROELECTRONICS
Artikelnummer STB20NK50Z